Được thành lập năm 2000 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, Tập đoàn DiCentral là nhà tiên phong trong lĩnh vực phần mềm dịch vụ (Saas – Software as a service)  và đã có văn phòng tại các quốc gia như Canada, Hong Kong, Trung Quốc và Việt Nam. Với hơn 25,000 khách hàng trên thế giới hiện nay đã và đang nâng cao hiệu suất và cải thiện hiệu quả làm việc với chi phí đầu tư thấp thông qua sử dụng dịch vụ do DiCentral cung cấp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh. DiCentral Việt Nam là công ty con trực thuộc tập đoàn DiCentral Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, DiCentral cung cấp các giải pháp kinh doanh tích hợp toàn diện như Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng (CRM), Quản Lý Phân Phối (DMS), Trao Đổi Dữ Liệu Điện Tử (EDI), Quản Lý Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP), Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (SCM) và Quản Lý Kho Vận (WMS). Ngoài ra, công ty còn mở rộng cung cấp dịch vụ phát triển, tích hợp hệ thống và kiểm thử phần mềm (software testing) với qui trình kiểm định phần mềm chuyên nghiệp và chặt chẽ cho thị trường trong và ngoài nước.